Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Spindulys“

Lietuvos socialdemokratų leidykla, veikusi 1907–1909 Tilžėje.

„Spindulỹs“, Lietuvos socialdemokratų leidykla, veikusi 1907–1909 Tilžėje. Išleido keliolika knygų, daugiausia parengtų ar išverstų Augustino Janulaičio.

Stasė Matulaitytė