Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Smeltės „Santara“

jaunimo draugija, įkurta Smeltėje po 1934.

Smetės „Sántara“, jaunimo draugija, įkurta Smeltėje po 1934. Iniciatorius ir pirmasis vadovas Jonas Skvirblys, kiti vadovai – Bertulaitis, Bernhardas Maskalis, Oskaras Graudūšius. Turėjo apie 40 narių. Smeltės „Santara“ organizavo sportinę veiklą, sukūrė chorą, surengė dainų vakarą, Joninių šventes, laisvalaikio užsiėmimus, organizavo kulinarijos ir rankdarbių kursus. Įsigalint naciams draugijos nariai persekioti ir užpuldinėti. 1939 pavasarį Vokietijai aneksavus kraštą draugijos veikla nutrūko.

L: Lietuvos Pajūris. 1987, nr. 67.

MLFA