Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Smalininkų mokyklos

Smalininkuose veikusios mokyklos – vokietkalbė ir privati lietuviška.

Smalininkų mokyklos. Dokumentų, paliudijančių tikslią mokyklos įsteigimo datą, neišliko, tačiau XVIII a. pabaigoje ji jau veikė. Smalininkų apylinkėse gyvenę žmonės buvo vieni iš labiausiai Klaipėdos krašte nutautėjusiųjų: 1905 gyventojų surašymo metu iš čia užregistruotų 828 asmenų 638 (77%) save laikė vokiečiais. 1929 mokyklą vizitavęs M. Mačernis konstatavo: tikrintose klasėse iš 75 moksleivių 4 buvo lietuviai, likusieji 71 – vokiečiai. Dėstomoji kalba – vokiečių, iš dirbusių 3 pedagogų 2 kalbėjo tik vokiškai, 1 – šiek tiek ir lietuviškai. 1936 buvo 189 moksleiviai (102 mergaitės, 87 berniukai; pagal tikybą – 141 evangelikas liuteronas, 45 katalikai, 3 judėjai). Tarpukariu mokytojavo Klaipėdos mokytojų seminarijos absolventas Martynas Emilis Nauburas, šiek tiek lietuviškai pramokęs vokietis Trinkertas, Tauragės mokytojų seminarijoje išsilavinimą įgijęs J. Jurkaitis, dar keli Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtiniai. Mokyklai priklausė 2 plytiniai ir 1 medinis namas bei 3,5 ha žemės sklypas. Be šios, Direktorijos finansuojamos pradinės mokyklos, nuo 1930 Smalininkuose veikė dar privati lietuviška mokykla (Smalininkų lietuviška pradinė mokykla).

Albertas Juška