Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šlaunių privati lietuvių pradinė mokykla

Šlauniuose 1937–1939 veikusi privati lietuvių pradinė mokykla.

Šlauni privat lietùvių pradnė mokyklà. Šlaunių sodžiuje gyvenę laukininkai savo vaikus leido į kaimyninių Matstubrių ir Kažiamėkų mokyklas. Mokyta vokiečių kalba, todėl 1937 vietos lietuvininkai įsteigė privačią lietuvių pradinę mokyklą. Ją lankė 11 vaikų. 10 iš jų buvo senųjų šio kaimo gyventojų vaikai. 8 namuose kalbėjosi lietuviškai ir vokiškai, 2 – lietuviškai. Mokykla uždaryta 1939 III 23, kai Vokietijos kariuomenė įžengė į Klaipėdos kraštą.

Albertas Juška