Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Silvestras

šventė, švenčiama gruodžio 31.

Silvèstras, šventė, švenčiama gruodžio 31. Silvestro vakaras būdavo apipintas daugeliu papročių ir būrimų. XIX a. pabaigoje Augustas Kuntze rašė: Jei nori sužinoti, ar ateinančiais metais pasiliks namuose, merginos atsisėda asloje ir dešine koja spiria kurpę sau per galvą. Jei kurpė nukrenta priekiu į duris, tai teks išeiti iš namų, jeigu nukrenta priekiu į vidų, mergina liks namie. Arba pripila į dubenį vandens, įmeta keletą medžio anglių. Paima šaukštą ir juo dubenyje suka aplink. Jeigu anglys subėgs į vieną vietą, tai būrėja ištekės, jei ne, dar liks namie… XIX a. Elbingo apylinkėse per Silvestrą po namus vaikščiodavo žirnių virkščiomis aprištas ir į maišą įkištas bernas, kito berno vedžiotas kaip meška. Kur tik ateidavo, jį mušdavo botagu ir versdavo šokti. Dažnai tuo pačiu metu širmu arkliu šimeliu pasirėdęs raitelis, lydimas ožio ir kitų persirengėlių, eidavo per kaimus.

L: Neue Preussische Provinzial-Blätter, Bd. IV. Königsberg, 1847; Kuntze A. Bilder aus dem Preussischen Littauen. Rostock, 1884.

Angelė Vyšniauskaitė