Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Pocys

XX a. Lietuvos muitininkas, ūkininkas.

Pocỹs Martynas 1897 XI 4Gedminuose (Klaipėdos aps.) 1951 VI 24Kalviškiuose, Lietuvos muitininkas, ūkininkas. Palaidotas Kalviškių kapinėse. 1929–1932 Lietuvos muitininkas Smalininkų muitinėje; 1932–1934 muitininkas Panemunėje. 1934–1936 gyveno Klaipėdoje, kur turėjo privačią parduotuvėlę. 1936 įsigijo ūkį Bobių kaime netoli Dovilų, kur ūkininkavo iki 1944 lapkričio, kai su šeima evakavosi į Vakarus. Ten pateko į Saksoniją, Grünlichtenberge gyveno iki 1946 kovo. Grįžęs apsigyveno Kalviškių kaime netoli Priekulės. 1933 vedė Aną Šikšniūtę iš Kalviškių (ten mirė 1993 VII 18, palaidota Elniškės kapinėse). Užaugino 5 vaikus: Erhardą (g. 1934 Tilžėje, gyvena tėvų ūkyje Kalviškiuose), Hansą (g. 1935 Klaipėdoje, gyvena Agluonėnuose) Hildegard (g. 1942 Bobiuose, gyvena VFR), Ievą (g. 1944 Bobiuose, gyvena VFR), Valterį (g. 1951 Kalviškiuose, kur tebegyvena).

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Po Hanso Pocio (stovi pirmas) konfirmacijos: tėvai Ana ir Martynas Pociai, sesės Hildegard ir Ieva, brolis Erhardas, Kalviškiuose,1949 / Iš Silvos Pocytės giminės rinkinio

Iliustracija: Ana ir Martynas Pociai savo kieme Kalviškiuose, apie 1943 / Iš Silvos Pocytės giminės rinkinio