Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šilutės (Šilokarčemos) žemės ūkio mokykla

Šilutėje 1897 dvarininko Hugo Šojaus pastangomis įsteigta profesinė mokykla.

Šilùtės (Šilokarčemos) žẽmės kio mokyklà, įsteigta 1897 dvarininko Hugo Scheuʼaus pastangomis. Plataus turinio, dvimetė (dviejų žiemų). Pirmasis direktorius dr. Tolkinas. 1898–1904 vadovavo Breningas, 1905–1906 – Putlizas, 1906–1914 – dr. Pampelis. Mokytis priimti ne jaunesni kaip 15 metų liaudies mokyklą baigę asmenys. Už mokslą mokėta 30 markių per metus. Lavinimo turinį sudarė 2 ciklai – bendramokslis (vokiečių kalba, aritmetika, botanika, chemija, fizika, geometrija) bei specialiųjų dalykų (teisė, gyvulininkystė ir veterinarija, dirvožemio, trąšų, ūkio padargų mokslas, žemdirbystė, žemės ūkio ekonomika, žemės ūkio apskaita, braižyba, žemėtvarka, laukų niveliacija, žemės ūkio pranešimai, raštai, jų redagavimas). Rimtas dėmesys skirtas praktinėms užduotims, ekskursijoms į pavyzdinius ūkius, dvarus, gamyklas. Gamybos procesas stebėtas Šilokarčemos dvare, Traksėdžių durpių kraiko bei Aukštumalos aukštutinio tipo durpynuose, Klaipėdos trąšų fabrike Union, gamtinių dujų gamykloje. Mokymo pabaigoje laikyti egzaminai. Mokykla parengė 270 jaunesniųjų agronomų. 84 iš jų buvo Šilokarčemos apskrities gyventojai, 74 mokytis atvyko iš Klaipėdos apskrities, 43 – iš Tilžės, 60 – iš Pakalnės, 7 – iš Ragainės ir 2 – iš Labguvos apskrities. Vėliau jie dirbo ūkvedžiais pamario krašto dvaruose, palivarkuose, iš tėvų paveldėtuose ūkiuose. Šilutės žemės ūkio mokyklos veiklą nutraukė Pirmasis pasaulinis karas.

Albertas Juška

Iliustracija: Šilutės žemės ūkio mokyklos mokytojai ir moksleiviai: ketvirtas stovi Petrelių kaimo ūkininko sūnus Jonas Kybrancas, apie 1902 / Iš Domo Kauno rinkinio