Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šilutės šaulių dūdų orkestras

pučiamųjų orkestras.

Šilùtės šauli ddų orkèstras. Steigėjas ir organizatorius Jurgis Lėbartas, vadovas – kapelmeisteris Juzumas. Šilutės renginiuose atlikdavo meninę dalį. Sekmadieniais miesto stadiono miške – Varnynėje Šilutės šaulių dūdų orkestras grodavo įvairius kūrinius. Susirinkdavo daug klausytojų, jaunimas šokdavo.

Julius Balčiauskas