Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šilutės liaudies biblioteka

Šilutės miesto biblioteka.

Šilùtės liáudies bibliotekà, įkurta 1922 II 1 viešbučio Prie pašto patalpose. Steigėjai – knygyno ir antikvariato savininkai Tobynai. Veikė komerciniu pagrindu. Iš pradžių buvo skirta jaunimui, vėliau ją įsigijo Šilutės taryba, bibliotekininkais samdė tuos pačius Tobynus. 1937 pastatė specialų vienaaukštį pastatą Žalgirio g. 2 (tebestovi). Šilutės liaudies bibliotekos įkurtuvės įvyko 1937 XI 12. Biblioteka gavo 3 sales: knygų saugyklai, abonementui ir skaityklai. Buvo prenumeruojami visi Klaipėdos krašto, Lietuvos ir svarbiausi užsienio periodiniai leidiniai. 1937 fonduose saugota apie 5000 knygų. Lietuvių literatūros turėta mažokai. Šilutės liaudies biblioteką 1939 nusiaubė naciai. Iš fondų jie išmetė visą nevokiškos dvasios vokiečių, anglų, lietuvių ir kitomis kalbomis išleistą literatūrą. Nacių viešpatavimo metais Šilutės liaudies bibliotekoje liko tik 3000 knygų. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse abonementas dirbo 3 kartus per savaitę, skaitykla – kasdien. Šilutės liaudies biblioteka išblaškyta Antrojo pasaulinio karo. Nemažai jos knygų šiandien užtinkama pas vietos gyventojus. Paskutinis vedėjas – V. Kuras.

L: Šilutės kraštas. Enciklopedinis žodynas. Šilutė. 2000