Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šilininkų (1) privati lietuvių pradinė mokykla

1937 Klaipėdos krašto mokyklų draugijos Šilininkuose (1) įkurta privati lietuvių pradinė mokykla.

Šiliniñkų (1) privat lietùvių pradnė mokyklà, įkurta 1937 Klaipėdos krašto mokyklų draugijos iniciatyva. Lankė 15 moksleivių, po metų – 26. Mokė Pėteraitytė. Iš lankiusiųjų 15 buvo evangelikų liuteronų tikėjimo senųjų vietos gyventojų vaikai. 13-os šeimų, čia siuntusių savo vaikus, namuose bendrauta lietuvių, 3 – vokiečių, 6 – abiem kalbomis. Mokykla veikė iki 1939 III 24.

Albertas Juška