Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sikas

Sicco, Sikko, Siggo, prūsų vyresnysis ar žynys, 997 ietimi nudūręs Adalbertą, pirmąjį krikščionybės skelbėją Prūsijoje.

Skas, Sicco, Sikko, Siggo, prūsų vyresnysis ar žynys, 997 ietimi nudūręs Adalbertą, pirmąjį krikščionybės skelbėją Prūsijoje. Apie Siką pirmasis rašė Jonas Kanaparijus – vienas pirmųjų Siko biografų. Kai kurie istorikai abejoja, ar Sikas yra tikrinis vardas. Siko brolis buvo nužudytas Boleslovo I Narsiojo karių.

L: Die Geschichte der Pruβen und Lexikon. Grunenberg, 2004.

Jurgis Mališauskas