Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Boleslovas I Narsusis

Bolesłow I Chrobry, Lenkijos kunigaikštis (nuo 992) ir karalius (nuo 1025).

Bolèslovas I Narsùsis, Bolesłow I Chrobry 967 1025 VI 17, Lenkijos kunigaikštis (nuo 992) ir karalius (nuo 1025). Meško I (Mieszko I) sūnus. Stengėsi apkrišryti ir pavergti prūsus, su jais kariavo. 997 pasiuntė į Prūsą misionierių Adalbertą (Vaitiekų), kurį prūsai nužudė. Išpirkęs iš prūsų jo kūną ir palaidojęs Gnezno katedroje. Boleslovas I Narsusis įgijo popiežiaus palankumą ir išreikalavo, kad Lenkijos Katalikų Bažnyčia būtų atskirta nuo Vokietijos Katalikų Bažnyčios (1000 įkurta Gnezno metropolija). XI a. pradžioje Boleslovas I Narsusis kariavo su Šv. Romos (Vokietijos) imperija, baigė vienyti lenkų žemes.