Mažosios Lietuvos
enciklopedija

sienos kortelė

asmens dokumentas, skirtas Vokietijos ir Lietuvos pasienio gyventojams.

senos kortẽlė, asmens dokumentas, skirtas Vokietijos ir Lietuvos pasienio gyventojams. Įvestas po Pirmojo pasaulinio karo Klaipėdos kraštą atskyrus nuo Vokietijos, galiojo iki 1939. Sienos kortelės buvo surašomos lietuvių ir vokiečių kalbomis, išduodamos pateikus namų ūkio kortelę, liudijančią gyvenamąją vietą. Jose buvo surašyti asmens pagrindiniai duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, užsiėmimas, gyvenamoji vieta. Viršuje buvo užrašas: Vokietijos–Lietuvos pasienio susisiekimas, o apačioje – Tinka palengvintai sieną pereiti einant 1936 VIII 5 tarp Vokietijos ir Lietuvos sutartais pasienio susisiekimų nustatymais. Vaikams iki 15 m. atskirų kortelių nereikėjo. 1939 Vokietijai okupavus Klaipėdos kraštą sienos kortelių sistema panaikinta.

L: Tilsiter Rundbrief. Ausgabe. 2003/2004.

Iliustracija: Leidimas kirsti Lietuvos–Vokietijos sieną, išduotas Nidos seniūnui Johannui Froesei, iki 1939 / Iš Nijolės Strakauskaitės rinkinio