Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Siegfried Passarge

Zygfridas Pasargė, XIX–XX a. vokiečių geografas.

Passarge Siegfried (Zygfridas Pasárgė) 1866 XI 29 Karaliaučiuje 1958 VII 26 Hamburge, vokiečių geografas, Ludwigo Passargės sūnus. Baigęs mediciną, susidomėjo geografija, daug keliavo. 1905–1908 įkūrė geografijos katedrą Breslaujos universitete. Nuo 1908 profesorius Hamburge. Sukūrė savo kraštotyros – žemėtyros metodą, daug nuveikė antropogeografijos srityje. Tarp svarbesnių veikalų Die deutsche Landschaft [Vokietijos landšaftas] (1936).

LE