Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ludwig, Louis Passarge

Liudvigas Luisas Pasargė, XIX–XX a. vokiečių rašytojas, lietuvių literatūros vertėjas.

Passarge Ludwig, Louis (Liudvigas Luisas Pasárgė) 1825 VIII 6Volitnike (Šventapilės aps.) 1912 VIII 19Lindelfelse (Vokietija), vokiečių rašytojas, lietuvių literatūros vertėjas. Kilęs iš senųjų prūsų. Studijavo teisę Karaliaučiaus ir Heidelbergo universitetuose; 1856 tapo Šventapilės apskrities teismo teisėju, 1872–1887 teismo tarėju Karaliaučiuje. 1857 pasirodė jo apybraižų rinkinys Aus dem Weichseldelta [Iš Vyslos deltos], žymesnė buvo jo knyga Baltische Novellen [Baltijos novelės] (1884). Knyga Eine Wanderung auf der Kurischen Nehrung [Kelionė į Kuršių neriją] (1868) ne tik kaip gamtos mėgėjas aprašė kopų landšaftą, bet ir pateikė įvairių mokslinių pastebėjimų, nagrinėdamas kopų susidarymą ir kitimą. Nuo 1869 Įsruties mokyklos mokytojas. Lietuvių kalbą išmoko iš Frydricho Kuršaičio. Apie 1875 lankėsi Lazdynėliuose, 1876 – Tolminkiemyje. Kristijono Donelaičio kūrybos didelis gerbėjas, jo biografijos tyrinėtojas. Parašė ir išleido keletą knygų apie Mažąją Lietuvą. Kelionių knygą Aus Baltischen Landen [Iš Baltijos kraštų] (1878) pateikė žinių apie K. Donelaitį, Martyną Liudviką Rėzą, Kuršių neriją, lietuvių liaudies dainas. Pastebėjo, kad senovinis žodis krivūlė tuomet dar vartotas kaimuose, alaus daryklose ir užstalės dainose. Išvertė į vokiečių kalbą ir išleido Donelaičio grožinę kūrybą Litauische Dichtungen [Lietuvių poezija; su įvadu ir paaiškinimais; 1894]; išvertė ir Metus.

L: Passarge L. Ein ostpreußisches Jugendleben. Erinnerungen und Kulturbilder. Leipzig, 1903; Steinberg S. Über die Zeit hinaus. Hamburg, 2000.

Manfred Klein

MLEA

Iliustracija: Ludwigo Passarges knyga „Donalitius. Littauische Dichtungen“, 1894 / Iš Bernardo Aleknavičiaus rinkinio

Iliustracija: Ludwigo Passarges knygos „Donalitius. Littauische Dichtungen“ puslapis, 1894 / Iš Bernardo Aleknavičiaus rinkinio