Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Siegfried Paleit

Zygfidas Paleitis, XX–XXI a. išeivijos visuomenės veikėjas, kraštotyrininkas.

Paleit Siegfried (Zygfridas Paléitis) 1929 IV 24prie Kalvelių (Ragainės aps.) 2013 VII 3Osnabrücke, išeivijos visuomenės veikėjas, kraštotyrininkas. Tėvas Maxas Paleitis tarpukariu persikėlė į Gaištautus prie Būdviečių. Siegfriedas po pagrindinės mokyklos mokėsi Tilžės realinėje gimnazijoje iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos, 1944 pabaigoje su šeima ir kitais pabėgėliais traukėsi į Vakarus per Friedlandą, Dumnavą, Žintus, Šventapilę, užšalusias Aismares, kol įstrigo Helos pusiasalyje ties Dancigu. Šeimos likučiai grįžo atgal į nusiaubtus Gaištautus, ten dirbo sovietų įsteigtame sovchoze, kol 1948 buvo išsiųsti į Vakarų Vokietiją, kur susitiko su artimaisias. Paleitis dirbo Osnabrücke, nuo 1994 – Tilžės–Ragainės apskrities kraštiečių bendrijoje. Paskelbė straipsnių apie gimtąjį kraštą.

Martynas Purvinas