Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sergiusz Mikulicz

Sergijušas Mikuličius, lenkų istorikas, diplomatas.

Mikulicz Sergiusz (Sergijušas Mikùličius) 1932, lenkų istorikas, diplomatas. 1952–1956 studijavo užsienio žinybos vyriausiojoje mokykloje. 1963 Jogailos universitete apgynė daktaratą. Dirbo Lenkijos užsienio reikalų ministerijoje. 1976 išleido knygą Kłajpėda w polityce europejskiej 1918–1939 [Klaipėda Europos politikoje 1918–1939] apie Klaipėdos krašto istorinę bei politinę raidą.

Vladas Pupšys