Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sembos ir Bartos facijų zona

geologiniai sluoksniai, vėlyvasis silūras.

Sémbos ir Bártos fãcijų zonà, geologiniai sluoksniai, vėlyvasis silūras, 1987 išskyrė Juozas Paškevičius. Sudaro nuosėdos, kurios davė juodus ir žalsvai pilkus molius ludlovyje ir karbonatinius molius, mergelius su molingų klinčių tarpsluoksniais pržidolyje. Storis Vladimirovo-1 gręžinyje siekia 800 m, o Mamonovo-1 gręžinyje – 950 m. Sembos ir Bartos facijų zonoje vyrauja giliavandenė, atviros jūros facija su graptolitų fauna, bentoso faunos beveik nėra, išskyrus viršutinę pjūvio dalį, kur atsiranda plonasienių pečiakojų, palaidotų raudonspalviuose moliuose.

Juozas Paškevičius