Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Paškevičius

lietuvių geologas.

Paškẽvičius Juozas 1924 III 19Dabužėliuose (Anykščių r.), geologas. Profesorius, habilituotas daktaras. 1952 baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, 1952–1992 dirbo Vilniaus universiteto Geologijos ir mineralogijos katedroje. Darbo sritis – paleontologija ir stratigrafija. 1973 apgynė daktaro disertaciją Pietų Pabaltijo ordoviko ir silūro uolienų biostratigrafija, koreliacija ir graptolitai. Paskelbė apie 300 mokslinių straipsnių ir kitų darbų. Svarbiausios knygos: LTSR atlasas (su kitais, 1980), Geologinės minties raida Lietuvoje (bendraautoris, 1981), Lietuvos geologija (su kitais, 1994), Baltijos respublikų geologija (1994), Lietuvos stratigrafijos vadovas (2002). Atkūrė Vilniaus universiteto Geologijos muziejų.

Augustinas Linčius

Paškevičius ištyrė Toravos, Išdagų, Žilių, Pokarbių, Gumbinės ir kitus gręžinius Mažojoje Lietuvoje, vienas arba su kitais aprašė tokius Mažosios Lietuvos vietovardžiais pavadintus stratigrafinius padalinius: Ordoviko sistemoje: Balgos svita, Drugėnų svita, Gilijos svita, Girmavos svita, Karbų svita, Piliavos svita, Žintų svita; silūro sistemoje: Bartos serija, Karšuvos serija, Ragainės svita, Rasytės svita, Varmijos serija; devono sistemoje: Tilžės svita (sluoksniai), horizontas, regioninis aukštas.

Algimantas Grigelis

Iliustracija: Juozas Paškevičius, 1996 / Iš Sigitos Paulauskaitės rinkinio