Mažosios Lietuvos
enciklopedija

šatuliniai ūkiai

Mažosios Lietuvos žemėvaldos tipas.

šatuliniai kiai (vok. Schatullsiedlungen), Mažosios Lietuvos žemėvaldos tipas. Ūkiai, kurių pajamos, gautos iš medžių kirtimo, dervos, medžio anglies ir potašo gamybos, bitininkystės ir žemės (iškirstuose ir išdegintuose miško plotuose) mokesčio, ėjo į valdovui priklausančią šatulinę kasą (iš čia kilęs terminas: vok. Schatulle – valdovo asmeninis iždas). Šatuliniai ūkiai pradėjo kurtis XVII a. II pusėje. Ieškant naujų pajamų šaltinių valstybės kasai papildyti, šatulinių ūkių kūrimo idėja kilo Rytprūsių didikui Georgui Friedrichui.

Dar skaitykite: kolonizacija, kulmiškiai.