Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Santaros“ draugija Šilutėje

Šilutėje 1937–1938 veikusi lietuvių jaunimo draugija.

„Sántaros“ draugijà Šilùtėje, veikė 1937–1938. Siekė vienyti lietuvių jaunimą. Steigėjai Pagalys ir Mikelis Purvins (pirmininkas). Santaros draugijoje Šilutėje dalyvavo apie 10 žmonių, dauguma jų Šaulių kuopos dalyviai, geležinkelio, pašto ir „Lietūkio“ darbuotojai. Skyrius aktyvia veikla neužsiėmė. Susirinkimuose kalbėta patriotine tematika, aptarti organizaciniai reikalai.

Julius Balčiauskas

Iliustracija: Šilutės santariečiai, apie 1938 / Iš Evos Skudzinskas ir Frico Šlenterio rinkinio