Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietūkis“

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga.

„Lietkis“, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga, 1923 įkurta žemės ūkio kooperatyvams vienyti. Dar 1919–1920 Lietuvos Respublikoje steigėsi įvairūs kooperatyvai, sąjungos, žemės ūkio draugijos jungėsi į rajonines sąjungas. Didėjant apyvartai nutarta draugijas sujungti į vieną prekybos ir administracijos centrą Kaune. Lietūkis eksportavo javus, sviestą (iki 1926), linus ir sėmenis (iki 1940), importavo mineralines trąšas, naftos produktus, statybines medžiagas, žemės ūkio mašinas, druską, prekiavo kai kuriomis vietinės gamybos bakalėjinėmis prekėmis. Turėjo didmeninės prekybos sandėlių ir parduotuvių Klaipėdoje, Pagėgiuose, parduotuvių Priekulėje, Katyčiuose, elevatorių Klaipėdoje ir kita. Lietūkio akcijų ir pajų turėjo akcinėse bendrovėse Maistas, Lietuvos muilas, Lietuvos Baltijos Lloydas, Kooperacijos banke, Centrinėje draudimo sąjungoje Kooperacija, kooperatyvų sąjungoje Linas. Lietūkiui priklausė Klaipėdos krašte veikusios susipratusių lietuvininkų įkurtos žemės ūkio draugijos. LR vyriausybė per Lietūkį skyrė dotacijų žemės ūkio produktų tiekėjams, kurie pardavinėjo Lietūkiui javus tvirtomis kainomis.

LE

LTE

Iliustracija: Baigiamas statyti „Lietūkio“ sandėlis Klaipėdos uoste, 1937 / Iš žurnalo „Lietuvos pajūris“, 1983, nr. 16

Iliustracija: „Lietūkio“ Šilutės ir Pagėgių skyrių darbuotojai: I eilėje – pagėgiškė Erna Naujokaitė, Viktoras Skarulis, Hermanas Simaitis, Gretė Bundelytė, Francas Skarulis; II eilėje – pagėgiškis Jonas Macnorius, Antanas Čekauskas, Julius Balčiauskas, Vilius Jakumaitis, Paulius Dugnius, Erikas Naujoks, Jonas Dikšaitis, 1938 / Iš Juliaus Balčiausko albumo