Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sambarys

Žemabaris, Žemberis, spėjamas senųjų lietuvių ir prūsų dievas.

Sambarỹs, Žemabaris, Žemberis, spėjamas senųjų lietuvių ir prūsų dievas. Jokūbo Brodovskio manymu, Sambarys turėjęs būti turto dievas, nes prilyginamas senųjų graikų turto dievui Plutui. Jam apie Velykas ant baltos skepetaitės būdavo aukojama 3 saujos visų rūšių sėklos ir kiekvieno valgio; valgis buvo atiduodamas šunims, sėkla pasėjama ir padaroma sambarių alaus. Pilypas Ruigys Sambarį pavadino Žemabariu, Kristijonas Milkus – Žemberiu. Sambario autentiškumas kelia abejonių; manoma, kad jis radosi iš Mato Pretorijaus aprašytos sambarių šventės.

L: Balsys R. Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro. Klaipėda, 2006.

Rimantas Balsys