Mažosios Lietuvos
enciklopedija

S. Maire

XX a. pradžios vokiečių istorikas.

Maire S., XX a. pradžios vokiečių istorikas, tyręs šveicarų ir prancūzų apgyvendinimą XVIII a. pradžioje Mažojoje Lietuvoje. Remdamasis šaltiniais nustatė, kad Prūsijos karalius Friedrichas Wilhelmas I per didžiąją kolonizaciją pageidavo lietuviškuose valsčiuose apgyvendinti kuo daugiau vokiečių. kaimiečių, o ne kitų tautybių žmonių. Kolonistams, kurių dauguma buvo činšininkai, o ne lažininkai, valdžia sudarė gana geras sąlygas šviestis. Mokyklas imta steigti naujakurių svetimšalių kolonijose; joms valstybė teikė dotacijų. Maire studijos: Die ersten Schweizerkolonisten in Litauen // Altpreussische Monatsschrift, Bd. 46, Königsberg, 1909 [Pirmieji kolonistai šveicarai Lietuvoje]; Französische Ackerbauern aus der Pfalz und der Uckermark in Litauen // Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg, Hf. 11, Insterburg, 1909 [Prancūzai žemdirbiai iš Pfalco ir Ukermarkos Lietuvoje]; Art und Kosten litauischer Kolonistenansiedlungen im Jahre 1719 // AM, Bd. 47, 1910 [Kolonijų Mažojoje Lietuvoje pobūdis ir išlaidos], Der Umfang der durch die grosse Pest der Jahre 1709–1710 in dem litauischen Amte Insterburg verursachten Wüsteneien um das Jahr 1717 // Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg, Hf. 13, 1912 [Lietuviškoms Įsruties apskritims per 1709–1710 didįjį marą padaryto nusiaubimo apimtis 1717].

Algirdas Matulevičius