Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rutele Kauffmann

XX a. dantų gydytoja, senosios prūsų kultūros gaivintoja.

Kauffmann Rutele, gim. Schumacher 1911 XI 20Karaliaučiuje 1994 II 13Dieburge (Vokietija), dantų gydytoja, senosios prūsų kultūros gaivintoja. Motina Margarete Tolkmitt kilusi iš senos prūsų giminės Notangoje. 1980 su vyru Gerdu Littiko Kaufmannu įsteigė Prūsų draugiją Tolkemita, jai pirmininkavo 1980–1990. Tą ji sumanė dar nacių laikais, kai buvo verčiama įrodinėti savo nežydišką kilmę. Tada iš giminių ji sužinojo apie senuosius prūsus. 1978 Heinrichui Gerlachui išleidus knygą apie prūsus, Kaufmann įgyvendino savo ilgamečius planus.

Gerhard Lepa