Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rūta Pėžiutė-Čigienė

XX–XXI a. lietuvių pedagogė, visuomenininkė.

Pėžiùtė-Čigenė Rūta 1932 VIII 12Kantvainiuose (Klaipėdos aps.) 2012 XII 19Klaipėdoje, pedagogė, visuomenininkė. Tėvas Martynas Pėžius (Pöszus), Agluonėnų ūkininkų sūnus, Kantvainiuose turėjo sodybą, 5 ha dirbamos žemės, 1 ha miško ir prie Dravernos keletą hektarų pievų; dirbo Agluonėnų pašte laiškininku. 1946 mirė išsekintas Daugpilio sovietiniame lageryje. Mama Elena Meižytė-Pėžienė, kilusi iš Liaunų prie Šventvakarių, Sandoros draugijos narė, artimai bendravo su rašytoja Ieva Simonaityte. Užaugino 4 vaikus: Herbertą, Heincą, Rūtą ir Magdaleną. 1927–1928 perstatyta jų sodyba buvo viena gražiausių kaime, būdinga klaipėdiškiams laukininkams: apsodinta eglių gyvatvore, su gėlių darželiu po langais, gyvenamasis namas dengtas raudonomis čerpėmis, daržinė – nendrėmis (triušiais). Didelės stubos lubos buvo papuoštos spalvotais paveikslais (kur pavaizduoti metų laikai), sienos – ornamentais. Šeimoje kalbėjo lietuviškai ir vokiškai, už ką nacių laikais persekioti. 1938 Pėžiutė-Čigienė įstojo į lietuvių Agluonėnų pradinę mokyklą, po 1939 III 22 mokėsi vokiškai, 1945 baigė Vanagų pradinę mokyklą, 1945 – Priekulės progimnaziją (pagal pagreitintą programą), 1951 – Klaipėdos mokytojų seminariją. Iki 1958 mokytojavo Agluonėnuose, Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute studijavo vokiečių kalbą. 1959–1987 Klaipėdos įvairių mokyklų mokytoja. Dalyvavo Lietuvininkų bendrijos Mažoji Lietuva (1989), Klaipėdos vokiečių bendrijos, Labdaros ir kultūros draugijos Klaipėdos sandora (1990) veikloje. Talkino Mažosios lietuvos enciklopedijai (su vyru Vytautu Čigu).

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Grupė Agluonėnų pašto agentūros darbuotojų prie savo įstaigos: pirmoje eilėje pirmas – Martynas Pėžius, antras – Vilius Šauklys (?), trečias – Mikas Laukstėnas, antroje eilėje trečias – Jonis Laukstėnas, stovi agentūros vedėjas Otto Bergensas su žmona Anna, apie 1925 / Iš Rūtos Pėžiutės-Čigienės šeimos albumo

Iliustracija: Elena ir Martynas Pėžiai su vaikais: Herbertu, Rūta, Heinsu, 1933 / Iš Rūtos Pėžiutės-Čigienės šeimos albumo

Iliustracija: Pėžių sodyba Kantvainiuose, apie 1947 / Iš Rūtos Pėžiutės-Čigienės šeimos albumo

Iliustracija: Rūta Pėžiutė-Čigienė, 2000

Iliustracija: Šeima: Vytautas Čigas, sūnus Raimondas (g. 1959), dukra Diana (g. 1961) ir Rūta Pėžiutė-Čigienė, 1978

Iliustracija: Omama (mamos mama) Anna Meižienė, 1962 / Iš Rūtos Pėžiutės-Čigienės šeimos albumo