Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rusnės dvaras

dvaras Rusnėje.

Rusnės dvaras. 1525 Prūsijai tapus pasaulietine kunigaikštyste komtūrijas pakeitė Vyriausiosios administracijos valdybos. Rusnės apylinkes ir Rusnės dvarą tvarkė Klaipėdos valdybos įgaliotinis, nuo 1622 vadintas amtmonu, vėliau – burggrafu. Amtmonams Rusnėje įstatymiškai priklausė dvaras. 1674 amtmonas J. Möhlenfeldtas turėjo didelius pelnus. Nuo 1701 buvo steigiami karališkieji dvarai – domenai, kurių pajamos plaukė į valstybės iždą. 1792 domenų valdyba pertvarkyta į intendantūrą. 1796 į valstybės iždą iš Rusnės dvaro įplaukė 14 292 taleriai. Nuo 1801 Rusnės dvaro intendantu buvo Loeffkė, po jo A. Krügeris. Rusnės dvaro ūkis buvo našus, užliejamos pievos šienautos 3 kartus, 1 ha pievų užtekdavo išlaikyti galviją, pagrindine ūkio šaka tapo pienininkystė (apie 90 karvių). Ekspeditorius F. Anckeris pirmasis Rytų Prūsijoje XIX a. 3 dešimtmetyje iš Olandijos importavo veislinius galvijus. XIX a. I pusėje atlikta dirbamos žemės separacija – sklypai išdalyti savininkams, ganyklos, pievos paskirstytos kaimams. XIX a. II pusėje Rusnės dvarui pajamas davė žūklė, pievų ir nendrynų nuoma, prekybos namų, alaus bei degtinės daryklų, vėjo malūnų nuomos mokesčiai.

L: Jakštas P. Senoji Rusnė // Rusnė. V., 1992; Sembritzki J., Bittens A. Geschichte des Kreises Heydekrug. Memel, 1920.

Albertas Juška