Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rudolph Reicke

Rudolfas Raikė, XIX–XX a. istorikas.

Reicke Rudolph (Rudolfas Ráikė) 1825Klaipėdoje 1906Karaliaučiuje, istorikas. Karaliaučiaus universitete apgynė daktaro laipsnį. 1894 dirbo vyriausiuoju bibliotekininku karališkoje bibliotekoje, vadovavo Walenrodų bibliotekai. Buvo žymus Immanuelio Kanto gyvenimo tyrėjas. 1863–1903 su Ernstu Wiechertu leido Altpreussische Monatsschrift [Senprūsių mėnraštis]. Po šio mirties (1902) leidybą tęsė pats. Sūnus Georgas buvo Berlyno II burmistras.