Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rudolf Hess

Rudolfas Hesas, XX a. nacių Vokietijos politinis veikėjas.

Hess Rudolf (Rudolfas Hèsas) 1894 IV 26 1987 VIII 27, nacių Vokietijos politinis veikėjas. Vienas iš karo nusikaltėlių. Nuo 1920 Vokietijos nacionalsocialistų partijos (vok. NSDAP) narys. Dalyvavo Adolfo Hitlerio 1923 organizuotame puče. 1925–1932 A. Hitlerio asmeninis sekretorius. Hitleris mirties atveju 1939 Hesą paskelbė savo antruoju įpėdiniu (po Hermanno Göringo). Rėmė hitlerininkų veiklą Klaipėdos krašte, vietos nacių partijos vadu paskyrė Ernstą Neumanną, nors ir toliau finansavo Theodoro Sasso nacių partiją. Faktiškai Hesas koordinavo šių Vokietijos NSDAP skyrių Klaipėdos krašte veiklą – buvo Volksdeutscher Rat [Vokietijos tautos taryba], kuri vadovavo nacių organizacijų centrams, vadas. Kišosi į Klaipėdos krašto vidaus reikalus, tuo pažeisdamas Lietuvos valstybės įstatymus ir krašto statutą.

Algirdas Matulevičius