Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hermann Göring

Hermanas Geringas, XX a. I pusės Vokietijos politinis ir karinis veikėjas.

Göring Hermann (Hermanas Gèringas) 1893 I 12Rosenheime (Bavarija) 1946 X 15 Nürnberge, Vokietijos politinis ir karinis veikėjas. Reicho maršalas (1940). Vienas didžiausių karinių nusikaltėlių. Lakūnas. Nuo 1922 NSDAP narys, tapo smogikų būrių (SA) vyriausiuosju vadu. Gestapo organizatorius. 1932–1945 Reichstago pirmininkas. Su kitais padėjo Adolfui Hitleriui 1933 tapti Vokietijos kancleriu. 1933–1945 Prūsijos ministras pirmininkas. Pavaldžiam Prūsijos gestapui leido steigti pirmąsias koncentracijos stovyklas. 1934 Hitleris paskyrė Göringą savo įpėdiniu. Dalyvavo Hitlerio pasitarimuose, kuriuose buvo sudaromi Europos šalių (tarp jų ir Klaipėdos krašto) užgrobimo planai. Vienas nacių teroro Vokietijoje ir jos okupuotuose kraštuose organizatorių. 1945 V 7 pateko į amerikiečių nelaisvę. Tarptautinio karo tribunolo Nürnberge spalio 1 d. nuteistas mirti. Nusižudė. Göringas buvo atvykęs į Lietuvos Respublikos pasienį stebėti didelių vokiečių kariuomenės manevrų Rytprūsiuose prie Nemuno. Jie surengti 1935 kovo mėn., kai Kaune buvo baigiamas Klaipėdos krašto NSDAP vadų teismo procesas. Vykstant rinkimų į šio krašto V seimelį kampanijai ir vokiečių politiniams veikėjams pateikus Vienybės sąrašą (Einheitsliste), 1935 IX 9 į Nemunyną (prie Lietuvos valstybinės sienos) atvykęs Göringas pasakė Lietuvą įžeidžiančią grasinamą kalbą. Su Hitleriu ir Vokietijos vidaus reikalų ministru Wilhelmu Fricku pasirašė Klaipėdos krašto prijungimo prie Vokietijos įstatymą (1939 III 22). Ta proga pasveikino NSDAP Klaipėdos krašto vadą Ernstą Neumanną. Būdamas Reicho girių ir medžioklės plotų vyriausiasis prižiūrėtojas, mėgo medžioti Mažojoje Lietuvoje; Romintos girioje turėjo medžioklės vilą, medžiojo ir prie Gilijos, kitose krašto vietose. Göringo vilų buvo Juodkrantėje ir kitose gražesnėse vietovėse.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Hermannas Göringas (kairėje), Nemunyno ruožo girininkas Neumannas ir kepėjas meistras Maksas Rudaitis (Rudat) Gilijos girininkijoje prie nušauto aštuoniolikaragio briedžio / Iš Algirdo Matulevičiaus rinkinio