Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Romuvos vaidilutės“

Vytauto Didžiojo universiteto studenčių korporacija.

„Romuvõs vaidilùtės“, Vytauto Didžiojo universiteto studenčių korporacija, įkurta 1931 XI 21. Kėlė baltų vienybės, garbės ir galybės klausimą, pabrėžė švelnų moters tipą. Vadovavo prezidiumas, valdyba (nuo 1932). Pirmoji senjorė Birutė Klimaitytė, nuo 1932 XI 20 pirmininkė E. Treidytė. Garbės narys – dr. Dovas Zaunius.

Vytautas Gocentas