Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Romuvos pilis

pastatų kompleksas ir parkas Hüttenfelde.

Romuvõs pils (vok. Schloß Rennhof), pastatų kompleksas ir parkas Hüttenfelde (Vokietija), kuriame nuo 1954 veikia Lietuviška Vasario 16-osios gimnazija ir nuo 1981 Lietuvių kultūros institutas Vokietijoje. Lietuviai vadina Romuva. Švenčiant Mažosios Lietuvos tarybos pirmininko Erdmono Simonaičio 80-metį (1968 X 30) prie Romovės pilies pasodintas ąžuolas; dalyvavo tautiečiai iš Berno (Šveicarija), Berlyno, Stuttgarto ir kitų Vokietijos vietovių, Šiaurės Amerikos. Sveikinimo kalboje dr. P. Karvelis pabrėžė ir šios vietos reikšmę lietuviams išeiviams: sodiname Romuvoje, mūsų kultūriniame židinyje (…).

Vytautas Gocentas