Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Romualdas Ozolas

filosofas, XX–XXI a. politikas, valstybės ir visuomenės veikėjas.

Ózolas Romualdas 1939 I 31Joniškėlyje 2015 IV 6Vilniuje, filosofas, politikas, valstybės ir visuomenės veikėjas. 1990 Kovo 11-osios akto signataras. 1962 baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, 1972 – Vilniaus universiteto Filosofijos katedros aspirantūrą. 1973–1989 Vilniaus universitete dėstė filosofiją, 2001–2003 Vilniaus pedagoginiame universitete – civilizacijų istoriją. Dirbo žurnaluose Meno saviveikla, Kultūros barai, 1975–1980 LSSR Ministrų Tarybos sekretoriate, 1980–1990 Minties leidyklos vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. Nuo 1988 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio vienas steigėjų, jo Seimo Tarybos pirmininko pavaduotojas. 1988–1992 savaitraščio Atgimimas steigėjas ir vyriausiasis redaktorius. 1990–2000 Lietuvos Respublikos Seimo narys, 1900–1991 LR Vyriausybės narys. 1996–1999 LR Seimo narių grupės Karaliaučiaus krašto lietuviams remti narys, ryšių su Kaliningrado Dūma grupės vadovas. Daug kartų spaudoje ir visuomenėje kėlė Mažosios Lietuvos, Karaliaučiaus krašto lietuvių problemas. 10 knygų sudarytojas, redaktorius. Stasio Šalkauskio premijos laureatas (1991), apdovanotas Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi, Lietuvos nepriklausomybės medaliu (abu 2000).

Iliustracija: Romualdas Ozolas, 2004