Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rolf Lauckner

Rolfas Laukneris, XIX–XX a. rašytojas, dramaturgas, poetas, vertėjas.

Lauckner (Láukneris) Rolf (1887 X 5 Karaliaučiuje 1954 IV 27 Bayreuthe, Vokietijoje), rašytojas, dramaturgas, poetas, vertėjas. Baigęs studijas Berlyne, apgynė teisės ir valstybės mokslų daktaro disertaciją, nuo 1925 laisvas rašytojas. Laucknerio kūriniai artimi ekspresionizmui. Dramoje Predigt in Litauen, 1919 [Pamokslas Lietuvoje], kurios veiksmas vyksta mažame lietuviškame kaime Nemuno deltoje, pavaizdavo Mažosios Lietuvos gyvenimo scenas, tėvo – protestantų kunigo ir sūnaus konfliktą. Komedijos Der Hakim weiß es, 1936 [Hakimas tai žino] veiksmas t. p. vyksta mažame Rytprūsių uoste. Laucknerio motina literatė Clara Lauckner paliko medžiagos apie prūsus, kurią rašytojas panaudojo dramoje Der letzte Preuße. Tragödie vom Untergang eines Volkes, 1937 [Paskutinis prūsas. Tautos išnykimo tragedija], vėliau, galbūt norėdamas išvengti nesusipratimų, pavadinimą pakeitė į Herkus Monte und der Ritter Hirzhals [Herkus Mantas ir riteris Hirzhalsas]. Reikšmingi Laucknerio kino filmų apie Prūsijos istoriją scenarijai. Nacių cenzūrai nepraleidus kai kurių jau sukurtų filmų, atskiromis knygomis buvo išleisti: Das Leben für den Staat. Ein Charakterbild Friedrichs des Großen, 1936 [Gyvenimas dėl valstybės. Friedricho Didžiojo paveikslas] ir Preußische Liebesgeschichte, 1939 [Prūsiška meilės istorija], apie Prūsijos princo Wilhelmo ir Elizos Radziwill [Radvilaitės] romaną. Parašė 2 operų libretus. Hermanno Sudermanno įsūnis.

L: Lauckner R. Gesammelte Werke. 6 Bde., Darmstadt, 1952/53; Lauckner R. Ausgewählte Bühnendichtungen. Emsdetten, 1963; Henze-Fliedner G. Das Unbesondere. Zum 30. Todestag von Rolf Lauckner // NeueDeutsche Hefte 3, 1984.

Manfred Klein

MLFA