Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Robert Roberthin

XVII a. juristas, poetas.

Roberthin Robert 1600 III 3Saalfelde (dabar Zalewo; Lenkija) 1648 IV 7Karaliaučiuje, juristas, poetas. Dirbo namų mokytoju Nyderlanduose, Anglijoje, Prancūzijoje. 1630 grįžo į Karaliaučių. Palaikė glaudžius ryšius su žymiais mokslininkais. 1630 sekdamas italais įkūrė Königsberger Dichterkreis [Karaliaučiaus poetų ratelį]. Padėjo Simonui Dachui gauti poezijos profesoriaus vietą Karaliaučiaus universitete. Pats kūrė eilėraščius, pasirašinėdamas Berintho slapyvardžiu ar kriptonimu R.

Manfred Klein