Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Robert Minzloff

Robertas Minclofas, XIX a. pabaigos žinomas Rytprūsių fotografas.

Minzloff Robert (Robertas Mnclofas), XIX a. pabaigos žinomas Rytprūsių fotografas. 1894 Tilžėje išleido fotonuotraukų albumą Bilder aus Litthauen [Vaizdai iš Lietuvos]. 16-oje nuotraukų rodyta Mažosios Lietuvos kraštovaizdis., gyventojų buitis ir tipai. Vaizduotos moterys, dėvinčios lietuviškus tautinius rūbus. Originaliai atrodo sena lietuvininkė rimtu ir raukšlėtu veidu, apsigaubusi skepeta. Įdomus lietuvininkų būrelis sode, kur rodyti seni moteriški rūbai: sijonas, raištis, muturas, kykas, margieji kaspinai ir kita. T. p. rūbai rodyti ir verpiant, ir prie staklių, Šešupės pievose, prie šulinio, prie lietuvininko ūkininko trobos, valtyje. Vaizduota raita lietuvininkė dėvi dailius šventadienio drabužius. Išliko tik vienas šio albumo egzempliorius. Prūsijos kultūros paveldo valstybinėje bibliotekoje Berlyne. Minzloffo nuotraukos – svarbus etnografinių žinių šaltinis.

MLFA

Iliustracija: Etnografinė nuotrauka iš ciklo „Vaizdai iš Lietuvos“, 1894 / Iš Viktoro Raševskio rinkinio