Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rimvydas Albinas Kunskas

lietuvių paleogeografas.

Kùnskas Rimvydas Albinas 1938 V 3Lingirio kaime (prie Panevėžio), paleogeografas. 1960 baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Nuo 1958 dirbo Geologijos ir geografijos institute. Tyrė Nemuno deltos pelkių sandarą ir raidą, Kuršių marių paleogeografiją. 1978 Kunskas paskelbė originalią Nemuno deltos, Kuršių marių ir nerijos sandaros ir raidos koncepciją, paremtą lokalinės (blokinės) neotektonikos kaita holocene. Kartu su archeologais Kunskas rekonstravo keliolika senųjų gyvenviečių (Nidos ir kitas). 1992 apgynė daktaro disertaciją. Parašė per 100 mokslo darbų, tarp jų – 12 monografijų su bendraautoriais.