Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rimberto kronika

IX a. dvasininko Rimberto iš Flandrijos kronika.

Rimberto kronika (lot. Vita sancti Anskarii per s. Rimbertum), IX a. dvasininko Rimberto iš Flandrijos kronika. Joje aprašomas šv. Anskaro gyvenimas, pateikiami duomenys apie baltų (kuršių) gentis. Rimberto kronika kuršių žemes lokalizavo dabartinėje šiaurės vakarų Žemaitijoje ir pietvakarinėje Latvijos dalyje. Minimi 5 kuršių žemių protomiestai, kurių centras – Apuolės pilis. Pabrėžiamas kuršių turtingumas ir karingumas. Aprašyta karyba sausumoje ir jūroje, danų ir švedų karo žygiai bei sėkmingas kuršių atsakomasis puolimas prieš danus; švedų karaliaus Olafo žygis ir Apuolės apgultis (853). Rimberto kronikoje minimas su švedais buvęs misionierius Anskaras, skelbiąs krikščionybę kuršiams. Rimberto kronika publikuota 1884 knygoje Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum.

L: Dyglys M. Šventasis Ansgaras kuršių žemėje // Šiaurės Atėnai, 2007 I 7; Žulkus V. Kuršiai Baltijos jūros erdvėje. V., 2004.