Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Richard Skowronnek

Richardas Skovronekas, XIX–XX a. rašytojas, žurnalistas.

Skowronnek Richard (Richardas Skovronekas) 1862 III 12Šuikiuose (prie Geldapės) 1932 X 17Höckenberge (Vokietija), rašytojas, žurnalistas. Fritzo Skowronneko brolis. Nuo 1880 Karaliaučiuje ir Berlyne studijavo filosofiją, germanistiką ir geografiją. 1886 Berlyne dirbo žurnalistu, 1887–1892 – laikraščio Frankfurter Zeitung redakcijoje, vėliau – dramaturgu Berlyno karališkajame teatre. Rašė apsakymus ir romanus apie karą, Mozūrijos ir Rytų Prūsijos gyvenimą. Svarbiausi kūriniai: Sommerliebe und andere Geschichten, 1904 [Vasaros meilė ir kitos istorijos], Sturmzeichen, 1914 [Audros ženklas], Das große Feuer, 1915 [Didžioji ugnis], Der Bruchhof: Ein Roman aus Masuren, 1917 [Lūžio vieta: Mozūrijos romanas], Der letzte Bauer von Romahnken: Masuriche Dorfgeshichten, 1918 [Paskutinis valstietis iš Romankų: Mozūrijos kaimo istorijos]. R. Skowronneko kūriniuose atspindėti Mozūrijoje gyvenusių etninių grupių – vokiečių, žydų, lenkų, tarpusavio santykiai. R. Skowronnekas nevengė parodyti jų nacionalistinių nuostatų. Kai kurie jo romanai pakartotinai išleisti po Antrojo pasaulinio karo, jų skaitytojai daugiausia iš Rytų Prūsijos pasitraukę gyventojai.

L: Michel A. Der Militärschwank des kaiserlichen Deutschland. Stuttgart. 1982.

Manfred Klein