Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fritz Skowronnek

Fricas Skovronekas, XIX–XX a. mokytojas, rašytojas.

Skowronnek Fritz (Fricas Skovronekas), slapyvardžiai Fritz Bernhard, Hans Windeck 1858 VIII 20Šuikiuose (prie Geldapės) 1939 VII 7Oranienburge (Vokietija), mokytojas, rašytojas. Richardo Skowronneko brolis. Karaliaučiuje mokėsi pedagogikos, vėliau dirbo mokytoju, apskrities mokyklų inspektoriumi. Nuo 1888 gyveno Berlyne, dirbo žurnalistu, nuo 1898 laisvasis rašytojas. Rašė apsakymus, romanus ir dramas. F. Skowroneko kūriniai – apie Mozūriją ir jos įvairių tautų gyvenseną – Masurenblut, 1899 [Mozūrų kraujas], Der Erbsohn, 1901 [Paveldėtojas], Wie die Heimat stirbt, 1902 [Kaip miršta tėvynė], Du mein Masuren! Geschichten und Gestalten, 1914 [Tu mano Mozūrija! Istorijos ir veikėjai], dokumentinę medžioklės istorijų knygą Das Masurenbuch, 1916 [Mozūrijos knyga]. F. Skowronneko autobiografinėse knygose Lebensgeschichte eines Ostpreußen, 1925 [Rytprūsių gyvenimo istorija] ir Ostpreußisches Brauchtum, 1937 [Rytprūsių papročiai] yra vertingų žinių apie daugiakultūrinį Rytų Prūsijos gyvenimą prieš Pirmąjį pasaulinį karą.

L: Haugwitz K. Das masuriche Volkstum bei Richard und Fritz Skowronnek (Schulschrift). Lötzen, 1910.

Manfred Klein