Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Reinhard Gotfried Lullies

Rainardas Gotfrydas Liulys, XX a. archeologas, meno istorikas.

Lullies Reinhard Gotfried (Rainardas Gotfrydas Liulys) 1907 IX 1Karaliaučiuje 1986 I 17Göttingene, archeologas, meno istorikas. Tėvas – Friedrichas Hansas Lullies. 1914–1925 lankė Karaliaučiaus Wilhelmo gimnaziją, 1925–1930 vietos ir Müncheno universitetuose studijavo archeologiją, filologiją, filosofiją ir meno istoriją. Dirbo Centriniame vokiečių archeologijos institute Berlyne, Karaliaučiaus, Göttingeno, Berklio (JAV) universitetuose. Profesorius, kelių universitetų garbės daktaras. Pagrindinė tyrimų sritis – antikos kultūra. Svarbiausi darbai: Corpus Vasorum Antiquorum München [Müncheno antikinių vazų rinkinys. T. I–V. 1939–1961], Griechische Plastik [Graikų lipdybos menas. 1956], Griechische Bildwerke in Rom [Graikų skulptūra Romoje. 1955], Eine Sammlung griechischer Kleinkunst [Graikų mažųjų meno kūrinių rinkinys. 1955] ir kiti. Nemažai jo menotyros veikalų išversta į anglų, prancūzų, italų, švedų, olandų kalbas.

L: Altpreußische Biographie. Bd. IV. Marburg/Lahn, 1995. S. 1252.

Albertas Juška