Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrichas Hansas Lullies

Frydrichas Hansas Liulys, XIX–XX a. pedagogas, kraštotyrininkas.

Lullies Friedrich Hans (Frydrichas Hansas Liulys) 1858 X 18Misiškiuose (Geldapės aps.) 1935 XII 22Karaliaučiuje, pedagogas, kraštotyrininkas. Tėvas – mokesčių rinkėjas Friedrichas Lullies (m. 1893). Mokėsi Karaliaučiaus katedros mokykloje, Friedricho kolegijoje, nuo 1876 universitete studijavo istoriją bei geografiją. 1880–1924 mokytojavo Karaliaučiaus Wilhelmo gimnazijoje. 1910–1929 docentas, geografijos dėstytojas aukštojoje prekybos mokykloje. Buvo komisijos, teikusios teisę kvalifikuotiems pedagogams dirbti mokyklose rektoriais bei mokytojais, narys. Populiari buvo jo parengta mokomoji priemonė Landeskunde von Ost- und Westpreußen [Rytų ir Vakarų Prūsijos kraštotyra. 7-asis leidimas Breslauja, 1912]. 1904 išleido Zum Götterglauben der alten Preußen [Apie senųjų prūsų tikėjimą dievais]. Minėtini Lulio straipsniai, nagrinėjantys Azijos regionines bei ekonomines ypatybes (išspausdinti 1882–1891 tęstiniame leidinyje Geographisches Jahrbuch), kelios mokomosios programos.

L: Altpreußische Biographie. Bd. l. Königsberg, 1941. S. 412.

Albertas Juška