Mažosios Lietuvos
enciklopedija

reichsveras

Vokietijos ginkluotųjų pajėgų pavadinimas (1921–1935).

rechsveras (vok. Reichswehr), Vokietijos ginkluotųjų pajėgų pavadinimas; 1919–1921 buvo sudarytos Laikinosios valstybės gynybos pajėgos, nuo 1921 I – reichsveras, nuo 1935 – vermachtas. Reichsverą sudarė Ginkluotosios sausumos pajėgos (Reichsheer) ir Ginkluotosios jūrų pajėgos (Reichsmarine). Po Versalio taikos sutarties Vokietijai apribojus kariuomenės ir ginkluotės skaičių reichsvere tarnavo savanoriai. Sausumos pajėgos buvo sudarytos iš 7 pėstininkų ir 3 kavalerijos divizijų (iš viso apie 100 tūkst. vyrų), laivyne tarnavo apie 15 tūkst. žmonių. Oro pajėgos buvo uždraustos. Karaliaučius liko tvirtovė su didžiausia įgula Vokietijoje. Buvo dislokuoti gynybos komendantūros, 1 divizijos, artilerijos, ir tvirtovės komendantūros štabai, stovėjo 2 pėstininkų, I artilerijos, 1 pionierių batalionas, 1 ryšių, 2 susisiekimo, 1 sanitarinis dalinys ir kita. Iki Antrojo pasaulinio karo daugelyje Vokietijai priklausiusių Mažosios Lietuvos miestų ir miestelių buvo dislokuoti reichsvero kariuomenės daliniai, turėję visą savo infrastruktūrą. Pavyzdžiui, Tilžėje XIX a. Prūsijos kariuomenei statytose kareivinėse, po Pirmojo pasaulinio karo įsikūrė reichsvero kariai; 1995 jos rusų dar naudotos kaip kareivinės.

Ingrida Veliutė