Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Reichstagas, 4

Weimaro respublikos parlamentas (1920–1933).

Rechstagas, 4, 1920–1933 Vokietijos reicho (Weimaro respublikos) parlamentas. Turėjęs įstatymų leidybos, pasitikėjimo suteikimo vyriausybei bei kitas teises. Pagal 1919 VII 31 Weimaro nacionaliniame susirinkime priimtą Vokietijos reicho konstituciją buvo renkamas 4 metų kadencijai visuotiniuose, lygiuose ir slaptuose rinkimuose, kurie vyko iš viso 8 kartus: 1920 VI 6, 1924 V 4, 1924 XII 7, 1928 V 20, 1930 IX 14, 1932 VII 31, 1932 XI 6 ir 1933 III 5. Rinkimų teisę turėjo Vokietijos piliečiai – vyrai ir moterys, sulaukę 20 metų amžiaus. Deputatai – 25 metų sulaukę ir mažiausiai 1 metus reicho pilietybę turintys asmenys – rinkti 35 rinkiminėse apskrityse ir 16 rinkiminių apskričių junginių (Rytų Prūsijos provincija buvo 1-oji apskritis ir laikyta 1-uoju apskričių junginiu): 1 deputatas nuo 30 000 piliečių rinkiminėse apskrityse ir 1 deputatas nuo 60 000 piliečių rinkiminių apskričių junginiuose. Deputatų skaičius reichstage keitėsi nuo 459 (1920) iki 647 (1933). Reichstago priimtų įstatymų vetavimo teisę turėjo Reichsratas, Reichstago paleidimo teisę turėjo reichsprezidentas.

Vasilijus Safronovas