Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Regina Volkaitė-Kulikauskienė

XX–XXI a. lietuvių archeologė.

Volkáitė-Kulikáuskienė Regina 1916 IX 10Kėdainiuose 2007 III 28Vilniuje, archeologė. Habil. dr. (humanitariniai mokslai; istorijos mokslų dr. 1968), Lietuvos mokslų akademijos narė korespondentė (1979). Studijavo Lietuvos istoriją Vytauto Didžiojo universitete (nuo 1936) ir Vilniaus universitete (1940–1941). Nuo 1938 dirbo Vytauto Didžiojo karo muziejaus Priešistorinio skyriaus muziejininke, dalyvavo archeologinėse ekspedicijose. 1941–1945 ir 1948–1962 dėstė Vilniaus universitete, 1945–1947 – Vytauto Didžiojo universitete, 1952–1962 Vilniaus universiteto Archeologijos ir etnografijos katedros vedėja; docentė (1952). 1962–1992 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute. Nuo 1978 buvo kompleksinės grupės, tyrusios lietuvių etnogenezę, vadovė. Pagrindinės tyrimų kryptys: vėlyvojo geležies amžiaus paminklai Lietuvoje, lietuvių materialinė kultūra IX–XII a., senųjų lietuvių drabužiai ir papuošalai, lietuvių etnogenezė, lietuvių visuomeninė santvarka iki valstybės susikūrimo. Žymiausi R. Volkaitės-Kulikauskienės tyrinėti archeologiniai paminklai: Maišiagalos (1971–1973), Narkūnų (1976–1978), Kernavės Mindaugo Sosto (1979–1982) ir Pilies kalno (1983) piliakalnis, Rusių Rago (1963–1964) ir Čiobiškio pilkapynai (1964). Tyrė ir aprašė Girkalių ir Vėžaičių plokštinius kapinynus (Klaipėdos rajone). Svarbiausi veikalai: Lietuvos archeologiniai paminklai ir jų tyrinėjimas (1958), Lietuviai IX–XII amžiais (1970; yra duomenų ir apie Klaipėdos krašto archeologinius objektus), Lietuvio kario žirgas (1971), Punios piliakalnis (1974), Senovės lietuvių drabužiai ir jų papuošalai I–XVI a. (1997), Lietuva valstybės priešaušriu (2001). Parengė Lietuvių liaudies meno albumus Senovės lietuvių papuošalai (su R. Rimantiene, 1958–1966, 2 kn.). Knygų Lietuvos archeologijos bruožai (1961), Lietuvių materialinė kultūra IX–XIII amžiuje (1978–1981, 2 t.), Lietuvos archeologija (1979–1985, 4 t.), Iš lietuvių etnogenezės (1981), Senieji Rytų Europos tautų drabužiai (1986, rusų k.), Lietuvių etnogenezė (1987) viena autorių. Paskelbė daugiau kaip 300 straipsnių. Ldk Gedimino ordino Karininko kryžius (2005).

L: Rimantienė R. Regina Volkaitė‑Kulikauskienė // Lietuvos istorijos metraštis. 1996 metai. V., 1997; Lietuvos archeologija: skiriama Reginos Volkaitės‑Kulikauskienės 85-mečiui, t. 21. V., 2001; Zabiela G. Reginai Volkaitei‑Kulikauskienei – 85 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. V., 2002; Saudargas P. Žvaigždės, kurios visada šviečia: MA narei korespondentei, habilituotai daktarei Reginai Kulikauskienei – 90 // Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2006, nr. 3–4.

Iliustracija: Regina Volkaitė-Kulikauskienė