Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rasytės pilis

Kryžiuočių ordino gynybinė pilis, pastatyta XIV a.

Rasytės pilis. Tiksli vieta ir pastatymo metai nežinomi. M. Toeppeno spėjimu, pastatyta XIV a. viduryje, tuo pat metu, kai buvo statoma Vindenburgo pilis (apie 1360), kadangi abi pilys priklausė tam pačiam Kryžiuočių ordino gynybinės sistemos ruožui. 1387, 1388, 1395 Ordino kelių į Lietuvą aprašymuose Rasytės pilis minima kaip nakvynės punktas (Nachtleger) kelyje į Ventės pilį ir Žemaitiją. Neaišku, ar šis nakvynės punktas reiškė pilį, ar karčemą, nes karčemininkas Rasytėje minimas jau 1389, o pilis – tik XV a. dokumentuose. 1434 ir 1436 pirmąsyk minimi pilyje rezidavę Ordino pareigūnai (Fischmeister). 1466 Torunės taikos sutarties tekste ir Naujojoje didžiųjų magistrų kronikoje bei 1525 Krokuvos sutarties tekste Rasytės pilis minima kaip viena iš Ordino pilių. C. Hennenbergerio ir C. Steino liudijimu, XVI–XVII a. sandūroje Rasytės pilies jau buvo likusios tik apgriuvusios sienos. 1748 liko tik rūsiai ir skliautai. Iš spėjamų pilies lokalizavimo vietų – Juodojo kalno (Schwarzenberg) šiauriau Rasytės, Valgumo kalno į vakarus nuo Rasytės, Rasytės rago – labiausiai argumentuota atrodo paskutinioji.

Vasilijus Safronovas