Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rantavos svita

nuogulos, priskiriamos apatiniam–viduriniam miocenui.

Rantavõs svità, nuogulos, priskiriamos apatiniam–viduriniam miocenui. Paplitusi Sembos pusiasalio vakarinėje dalyje. 1992 Zamlando (Samlando) svitos vardu išskyrė V. Zosimovič. 1993 A. Grigelio pervadinta pagal Rantavos upelį. Rantavos svitai priskirtos visos ant Naujųjų Kuršių svitos slūgsančios rusvųjų anglių formacijos nuogulos. Apatinė svitos riba nekorektiška, viršuje ją dengia kvartero nuogulos. Rantavos svitą sudaro anglingų kvarcinių smėlių, aleuritų ir rusvųjų anglių žemyninių nuogulų storymė su palaidoto pelkinio dirvožemio reliktais. Stratotipas – gintaro karjeras prie Palvininkų, parastratotipas – Didžiųjų Kuršių atodanga šiauriniame Sembos pusiasalio krante. Dabar dalis šių nuogulų skiriama naujai išskirtai Ūbininkų svitai.

Vladas Katinas