Mažosios Lietuvos
enciklopedija

rusvosios anglys

anglių rūšis.

rùsvosios añglys, anglių rūšis, sudaryta iš lignitizuotų (mažo suanglėjimo laipsnio) medienos (taksodžio, pušų) liekanų ir smulkiadispersinės organinės medžiagos. Pasižymi aukštu peleningumu, turi daug lakių medžiagų, mineralinio vaško, bitumų. Rusvosios anglys tinka kompleksiniam perdirbimui. Rusvosios anglys paplitusios Rytprūsių vakarinėje dalyje, neogeno nuogulose. Išžvalgytas Kramavos telkinys Semboje, į pietus nuo Rūsių (tai 6 izoliuoti ploteliai, bendras plotas 8,5 km2). Limninio tipo, sluoksnio vidutinis storis 2,85 m, vidutinis slūgsojimo gylis 18,5 m. Atsargos sudaro 26,8 mln. t. Panašus plotas yra prie Šventapilės. Jo atsargos sudaro apie 37 mln. t. Šiuo metu telkiniai neeksploatuojami.

Vladas Katinas