Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ramūnas Brakas

XX a.–XXI a. pradžios mažlietuvių išeivijos visuomenės veikėjas.

Brãkas Ramūnas 1923 VII 7Klaipėdoje 2014 VIII 23Niujorke (JAV), žymaus Mažosios Lietuvos dailininko, 1941 sovietų ištremto į Barnaulą (Rusija), Adomo Brako jaunesnysis sūnus. Mokėsi Vytauto Didžiojo gimnazijoje Klaipėdoje, 1939 su šeima persikėlė j Kauną. Atėjus sovietams, su motina Marija Brakiene pasitraukė į Vokietiją, 1949 – į JAV. 1958 IX 3–5 su Brooklyno lietuviais ir visa šeima (žmona Fryda Brakus, dviem vaikais ir iš Vokietijos atvykusia pasisvečiuoti motina) dalyvavo Atlantic Cityje vykusiame mažlietuvių suvažiavime. Dalyvavo Mažosios Lietuvos Bičiulių draugijos veikloje, buvo Mažosios Lietuvos fondo narys. Tėvo tapytą motinos portretą Brakas padovanojo garsiam kolekcininkui M. Žilinskui, kad grąžintų į Lietuvą. Brakas vienoje firmoje dirbo vyriausuoju braižytoju, gyveno Niujorke.

Laimutė Vasiliauskaitė

Iliustracija: Ramūnas Brakas / Iš Evos Labutytės rinkinio