Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marija Brakienė-Labrencytė

XX a. mažlietuvių visuomenės veikėja.

Brakenė-Labrencýtė Marija 1891 VI 20Labrenciškėje (Klaipėdos aps.) 1983 XII 12(Berlyne), visuomenės veikėja. Dailininko, visuomenės veikėjo Adomo Brako žmona. Dainavo choruose, vaidino Vydūno veikaluose. Dalyvavo giedotojų draugijos „Aida“ veikloje. 1927–1934 buvo Klaipėdos Lietuvių moterų draugijos pirmininkė. Giruliuose įsigijo žemės sklypą lietuviškų dirbinių mokyklai ir vargingųjų prieglaudai įrengti. 1939 Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, Brakienė-Labrencytė su vyru persikėlė į Kauną. Per pirmąją bolševikinę okupaciją ji su jaunesniuoju sūnumi Ramūnu pasitraukė į Vokietiją, o A. Brakas su vyresniuoju sūnumi Tautvydu 1941 VI 14 buvo ištremtas į Altajaus kraštą. 1945 VI 14 Brakienė-Labrencytė iš Berlyno buvo atvykusi į SSRS okupuotą Lietuvą gelbėti vyro ir sūnaus. Iki 1958 gyveno Klaipėdoje. Nepavykus išgelbėti artimųjų, grįžo į Vokietiją. 1958 dalyvavo lietuvininkų suvažiavime Atlantic Cityje, Niujorke.

MLFA

Algirdas Matulevičius

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Marija Brakienė (viduryje) su dukterėčiomis Marija ir Trūdele Labrencytėmis Klaipėdoje, 1958 / Iš Vytauto Kaltenio rinkinio